نویسنده = ����������������� ������������ ��������
تشخیص برخط عیب‌های مکانیکی سیم‌پیچ ترانسفورماتور با استفاده از تخمین تابع تبدیل کانال انتشار موج UWB

دوره 47، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1307-1315

مریم‌السادات اخوان حجازی؛ جواد ابراهیمی؛ مریم صباغ‌پور آرانی؛ گئورک قره‌پتیان