نویسنده = اشرف‌گندمی، امین
یک اینورتر چندسطحی سه‌فاز بهبودیافته با منابع ولتاژ برابر

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1083-1097

سعید سعیدآبادی؛ امین اشرف‌گندمی؛ سیدحسین حسینی؛ مهران صباحی


اینورتر جدید چندسطحی سه‌فاز هیبریدی بهبودیافته

دوره 47، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 551-562

سعید سعیدآبادی؛ امین اشرف‌گندمی؛ سیدحسین حسینی؛ مهران صباحی