نویسنده = ����������������������� ����������
جستجوی k نزدیک‌ترین همسایه تقریبی با روش ترکیب خطی

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1237-1249

وحیده منعمی‌زاده؛ جواد حمیدزاده