نویسنده = ������������ ��������������
الگوریتم ترکیب فازی مدل‌های پیش‌بین جریان ترافیک در حضور داده‌های اغتشاشی

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 121-132

سیدهادی حسینی؛ بابک نجار اعرابی؛ بهزاد مشیری؛ اشکان رحیمی‌کیان