نویسنده = ���������������� ��������
صرفه‌جویی آب در سیستم‌های تولید برق: پتانسیل و هزینه

دوره 49، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 669-680

امیر صفدریان؛ مهدی گنج خانی؛ سبحان بداخشان