نویسنده = �������������������������������� ��������
الگوریتم جمعیت ذرات اطلاع‌دهنده‌ی محلی گرانشی برای حل مسائل بهینه‌سازی چندمُدی

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1131-1140

محمدباقر دولتشاهی؛ ولی درهمی؛ حسین نظام‌آبادی‌پور


یک روش ترکیبی برای یافتن زیرمجموعه ویژگی مؤثر در داده‌های چند برچسبی

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1327-1338

شیما کاشف؛ حسین نظام‌آبادی‌پور