نویسنده = رحیمیان، مرتضی
بهره‌برداری بازار زمان‌حقیقی تحت مکانیسم‌های تسویه تک‌قیمت و دوقیمت در حضور تولید توان بادی هم‌بسته

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1469-1481

ایراندخت امیرجانی مروی؛ مرتضی رحیمیان؛ رضا ارجمند


مدیریت انرژی نیروگاه مجازی با استفاده از روش برنامه‌ریزی تصادفی

دوره 48، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 907-918

سهیل کعبه پهنه‌کلائی؛ مرتضی رحیمیان