نویسنده = اسماعیلی، سعید
برنامه‌ریزی هم‌زمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه در سیستم قدرت با ملاحظه اثر خودتنظیمی بار

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 197-207

مهدی روح‌الامینی؛ مسعود رشیدی‌نژاد؛ سعید اسماعیلی جعفرآبادی