نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������
معرفی روش جدید رمزنگاری مبتنی بر تولید متن رمز شده متغیر

دوره 49، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 627-644

مهرداد زبیری؛ بابک مظلوم نژاد میبدی