نویسنده = ابراهیم فرشیدی
بهبود خواص الکتریکی و اپتیکی لایه نازکITO با اصلاح فاصله الکترودها در سامانه اسپاترینگ DC مگنترونی

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 351-359

عبدالنبی کوثریان؛ علیرضا کرامت زاده؛ مریم شکیبا؛ هومان کعبی؛ ابراهیم فرشیدی


کالیبراسیون دیجیتال پس‌زمینه خطاهای آنالوگ در مدولاتور سیگما-دلتا غیرفعال

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 361-371

رسول مرادی؛ ابراهیم فرشیدی؛ محمد سروش


آشکارسازی شکستگی‌های سنگ مخزن مبتنی بر آنالیز بافت جهتی و نگاشت خودسازمان‌ده

دوره 48، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 745-761

فاطمه طیبی؛ غلامرضا اکبری‌زاده؛ ابراهیم فرشیدی


افزایش توان تفکیک ساختار MASH مرتبه دو مبتنی بر GRO و مدولاسیون عرض پالس در ورودی

دوره 45، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 211-221

روح اله نوروزی دهناشی؛ ابراهیم فرشیدی