نویسنده = شمسی، موسی
آنالیز سفالومتری بافت نرم چهره مبتنی بر تصاویر MRI جهت کاربرد در جراحی‌های بازسازی چهره

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

10.22034/tjee.2024.59684.4783

علی فهمی جعفرقلخانلو؛ موسی Shamsi


تأثیر توپولوژی شبکه های پیچیده بر روی عملکرد تخمین تطبیقی توزیع شده با مشارکت نفوذی

دوره 46، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 207-216

مرتضی فرهید؛ موسی شمسی؛ محمدحسین صداقی