نویسنده = ������������������� ���������������� ��������
برنامه‌ریزی توسعه ظرفیت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان سیستم به‌منظور تبدیل شبکه توزیع موجود به ریزشبکه

دوره 47، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 761-774

مجید نیری‌پور؛ سعید حسنوند؛ حسین فلاح‌زاده ابرقوئی


مدیریت توزیع‌شده و سلسله‌مراتبی ولتاژ در شبکه هوشمند با مشارکت مولدهای پراکنده

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 329-343

مجید نیری‌پور؛ حسین فلاح‌زاده ابرقوئی؛ سعید حسنوند