نویسنده = ������������ ��������
مدیریت مصرف در خانه‌ با رعایت تاثیر تقاضاهای کنترل محیطی در تقاضاهای زمان محدود

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 765-776

امیر صمدی؛ حسین سیدی؛ محمد امین لطیفی؛ مهدی مهدوی


طراحی و پیاده‌سازی رمزنگار AES در بستر FPGA برای خطوط پرسرعت

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 153-167

پرهام درّی؛ علی قیاسیان؛ حسین سعیدی