نویسنده = ��������������������� ������������
کنترل پیش‌بین گشتاور بدون حسگر ماشین سنکرون رلوکتانسی مجهزشده با آهن‌ربای دائم

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 171-182

داود عرب خابوری؛ علی سراجیان؛ علیرضا عباس‌زاده