نویسنده = ������������������ ����������
نوسان‌ساز حلقوی جدید کنترل‌شده با ولتاژ با استفاده از اثر میلر

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 221-228

محمدعظیم کرمی؛ میثاق انصاریان؛ سوده عقلی‌مقدم