نویسنده = ������������������ ��������
تشخیص بات‌نت با استفاده از مدل مخفی مارکوف در وقفه‌های جریان

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 177-194

سارا السادات زمانی دانالو؛ محسن افشارچیم؛ وحید سلوک