نویسنده = �������� ������ ������ ��������������
تحلیل سازگاری الکترومغناطیسی در یک کانال شامل کابل فشار متوسط و مخابراتی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 63-70

روح اله امیرآبادی فراهانی؛ فرامرز فقیهی؛ سید ابراهیم افجه ای


طراحی و ساخت مدار DSP کشف موقعیت روتور بدون سنسور یک موتور–ژنراتور رلوکتانس سوئیچی با استفاده از روش مدولاسیون دامنه در حالت موتوری

دوره 48، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 699-710

علیرضا سیادتان؛ شورانگیز شمس شمس‌آباد فراهانی؛ سیدابراهیم افجه‌ای