نویسنده = سیدعربی، میرهادی
تخمین بهینه کانال انتقال قدرت براساس تئوری یادگیری بیزین در حضور نویز ضربه‌ای

دوره 48، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1451-1460

محمد اسدپور؛ بهزاد مظفری تازه کند؛ میرهادی سیدعربی


شناسایی چهره براساس ظاهر در رشته‌های ویدئویی

دوره 45، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 75-83

سجاد شفیع‌پور یوردشاهی؛ میرهادی سیدعربی؛ علی آقاگل‌زاده