نویسنده = ������������������� ����������������� ��������
ارائه روشی جهت طراحی کنترل‌کننده برای هدایت مسیر بازوی غیرهولونومیک روبات لاپاروسکوپی

دوره 42، شماره 2، آذر 1391، صفحه 1-11

امیر امین‌زاده قوی‌فکر؛ محمدعلی بادامچی‌زاده؛ قاسم علیزاده