نویسنده = روشن‌میلانی، افشین
پیاده‌سازی برنامه تخمین حالت در مرکز دیسپاچینگ شمال‌غرب کشور

دوره 45، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 43-51

مهرداد طرفدارحق؛ مهدی جیردهی؛ پدرام صالح‌پور؛ بابک اسدزاده؛ افشین روشن‌میلانی


استفاده از روش معکوس اجزای اصلی (IPCA) برای تخمین دامنه ولتاژ هارمونیکی در شبکه توزیع با داده‌های محدود

دوره 42، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 39-47

مهرداد طرفدار حق؛ افشین روشن‌میلانی؛ بهزاد مظفری تازه‌کند