نویسنده = ���������������������� ����������
تأمین پاسخ تقاضا از طریق پیاده‌سازی کنترل مستقیم بارهای تهویه مطبوع خانگی توسط خرده‌فروشان توان

دوره 42، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 27-38

میلاد ضیایی؛ احد کاظمی؛ محمود فیروزآبادی؛ مسعود پروانیا