نویسنده = ��������������������� ����������������
بررسی و تعیین نوع استراتژی کنترلی بخش واسطه DG در بهره‌برداری‌های متصل به شبکه و جزیره‌ای سیستم

دوره 41، شماره 2، آذر 1390، صفحه 14-24

محمدهادی اصلی‌نژاد؛ سعید زارع؛ جواد علمایی؛ سیدمحمد صادق‌زاده