نویسنده = ������������ ��������
کنترل مستقیم شار و گشتاور یک موتور القایی شش فاز نامتقارن

دوره 41، شماره 2، آذر 1390، صفحه 1-11

داود قنبری؛ نویدرضا ابجدی؛ غلامرضا عرب مارکده؛ جعفر سلطانی