نویسنده = ������������ ������������
تعیین مرکز فازی آنتن‌های GNSS توسط الگوریتم ژنتیک

دوره 47، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1649-1656

فیروز کیوانی؛ آرمین غنی؛ سیدحسن صدیقی


طراحی آنتن چهارتایی شکافی فشرده با قطبش دایروی برای به کارگیری در گیرنده GPS

دوره 46، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 299-306

ایمان مجیدی؛ حسین همتی؛ سیدحسن صدیقی