نویسنده = �������� ����������������������� ������������������
ارائه محیطی مبتنی بر TLM-2.0 برای مدل‌سازی کارآیی معماری ارتباطات در سیستم‌های برچیپ

دوره 41، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-12

مینا زلفی لیقوان؛ ضیاءالدین دایی کوزه‌کنانی