نویسنده = نویدرضا ابجدی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و ساخت کنترل‌کننده بهبودیافته مد لغزشی مرتبه کاهش‌یافته با کنترل PI برای مبدل POESLL

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 209-219

علیرضا گودرزیان؛ نویدرضا ابجدی؛ غلامرضا عرب مارکده؛ یحیی عبداللهی


2. کنترل تطبیقی با خطی‌سازی فیدبک ورودی-خروجی یک مبدل تشدیدی سری-موازی dc-dc

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 33-42

محسن کربعلی‌زاده؛ نویدرضا ابجدی؛ غلامرضا عرب مارکده؛ جعفر سلطانی


3. کنترل مستقیم شار و گشتاور یک موتور القایی شش فاز نامتقارن

دوره 41، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 1-11

داود قنبری؛ نویدرضا ابجدی؛ غلامرضا عرب مارکده؛ جعفر سلطانی