نویسنده = غلامرضا عرب مارکده
تعداد مقالات: 5
1. کنترل برج تقطیر با مدل غیرخطی به‌روش فازی نوع-2 بهینه‌سازی شده با الگوریتم ژنتیک

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 785-796

عباس عسگری؛ غلامرضا عرب مارکده


2. طراحی و ساخت کنترل‌کننده بهبودیافته مد لغزشی مرتبه کاهش‌یافته با کنترل PI برای مبدل POESLL

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 209-219

علیرضا گودرزیان؛ نویدرضا ابجدی؛ غلامرضا عرب مارکده؛ یحیی عبداللهی


4. کنترل تطبیقی با خطی‌سازی فیدبک ورودی-خروجی یک مبدل تشدیدی سری-موازی dc-dc

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 33-42

محسن کربعلی‌زاده؛ نویدرضا ابجدی؛ غلامرضا عرب مارکده؛ جعفر سلطانی


5. کنترل مستقیم شار و گشتاور یک موتور القایی شش فاز نامتقارن

دوره 41، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 1-11

داود قنبری؛ نویدرضا ابجدی؛ غلامرضا عرب مارکده؛ جعفر سلطانی