نویسنده = ������������ ����������������
تخمین هاپلوتایپ با استفاده از ریلکس‌سازی بهینه‌سازی چندجمله‌ای

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 855-863

سینا مجیدیان؛ محمدحسین کهایی


ساخت ماتریس های نمونه برداری یقینی بر اساس توابع هش

دوره 46، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 307-315

محمدمهدی محدث؛ محمدحسین کهایی


طراحی شکل موج ارسالی رادار به منظور بالا بردن دقت تخمین تأخیر و فرکانس داپلر هدف با معیار CRB

دوره 46، شماره 3، آذر 1395، صفحه 51-58

ابراهیم باقری؛ محمدحسین کهایی؛ محمد جباریان؛ علی اصغر بهشتی شیرازی