نویسنده = ���� ������������������ ������������
تشخیص عیب گردش روغن در یاتاقان لغزشی موتور القایی با استفاده از هارمونیک‌های توان لحظه‌ای

دوره 46، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 7-17

منصور اوجاقی؛ ناصر یزدان دوست؛ شهریار گل محمدزاده