نویسنده = ���������������� ����������������
ارائه روشی جهت انتخاب گام آهنربا برای موتور BLDC نوع IPM برای دستیابی به مشخصات مطلوب موتور

دوره 45، شماره 3، آذر 1394، صفحه 27-34

مهرداد جعفربلند؛ مرتضی میخک بیرانوند؛ محمدهادی ریسمانی