نویسنده = ���������� ������ �����������������
حل سینماتیک وارون روبات‌های فرافزونه‌ای با استفاده از شبکه عصبی موجکی

دوره 40، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 57-68

محمدامین نعمت‌اللهی؛ سید علی‌اکبر صفوی؛ محمدعلی حاج‌عباسی؛ محمدرحیم همتیان