نویسنده = ��������������������������� ��������������
روشی جدید مبتنی بر بافت برای تخمین زاویه صفحات مسطح

دوره 40، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 13-22

محمدرضا برزسفیده‌خان؛ قادر کریمیان