نویسنده = افتخاری مقدم، امیرمسعود
ارائه راهکاری نوین برای کشف تغییرات بارکاری در پایگاه‌داده خودتنظیم NoSQL

دوره 49، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1317-1331

مریم مظفری؛ اسلام ناظمی؛ امیرمسعود افتخاری مقدم