نویسنده = �������������������� ���������� ��������
طراحی فیلترهای توری پراشی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

دوره 45، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 13-22

عطااله ابراهیم زاده شرمه؛ عباس فتح تبار فیروزجاه؛ حسین علیجانزاده بورا