نویسنده = ������������������� �����������������
A Novel Multi-objective Particle Swarm Algorithm Based on a Neighborhood to Search Depth in Task Scheduling by Considering a New Security Model

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 109-119

Maedeh Mehravaran؛ Fazlollah Adibnia؛ Mohammad-Reza Pajoohan


تشخیص کاربران متقلب همدست در شبکه اجتماعی حراجی

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1095-1103

مهیلا دادفرنیا؛ فضل‌الله ادیب‌نیا