نویسنده = ���� ���������������� ���������������������
بخش‌بندی نظارت‌نشده سلسله مراتبی تصاویر SAR با استفاده از سوپرپیکسل و فشرده‌سازی پر اتلاف داده

دوره 46، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-14

غلامرضا اکبری‌زاده؛ زینب تیرانداز؛ سیده‌مرجان آل سیدغفور