نویسنده = داود عرب خابوری
کنترل زاویه شار به‌منظور بهبود بازده موتورهای القایی

دوره 50، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1785-1795

محمدرضا محبی؛ داود عرب خابوری؛ مهیار خسروی


کنترل پیش‌بین گشتاور بدون حسگر ماشین سنکرون رلوکتانسی مجهزشده با آهن‌ربای دائم

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 171-182

داود عرب خابوری؛ علی سراجیان؛ علیرضا عباس‌زاده