نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
ارائه پروتکل ارسال داده انرژی-کارا مبتنی بر موقعیت برای شبکه‌های حسگر بصری

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 29-38

محمود پرنده؛ سیدهادی اقدسی علمداری