نویسنده = ������������������������� ��������
بهبود دینامیک سرمایه‌گذاری تولید با تشویق به سرمایه‌گذاری در منابع تولید پراکنده

دوره 46، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 159-174

هاجر عبدالهی‌نیا؛ محمدامین لطیفی؛ محمدرضا شیبانی