نویسنده = شاهقلی قهفرخی، بهروز
یک پروتکل MAC آگاه از کیفیت تجربه کاربر مبتنی بر استاندارد IEEE 802.11e

دوره 47، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 469-480

محمد حامدیان؛ بهروز شاهقلی قهفرخی؛ ندا مقیم


تخصیص وظایف چندهدفه در واگذاری به ابر سیار

دوره 46، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 217-232

سیمین قاسمی فلاورجانی؛ محمدعلی نعمت بخش؛ بهروز شاهقلی قهفرخی