نویسنده = محمدعلی نعمت بخش
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص ویژگی‌های ضمنی با استفاده از قواعد نحوی زبان فارسی و خوشه‌بندی صفات

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1395-1404

عاطفه محمدی؛ مهدی یزدیان دهکردی؛ محمدعلی نعمت بخش


2. تخصیص وظایف چندهدفه در واگذاری به ابر سیار

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 217-232

سیمین قاسمی فلاورجانی؛ محمدعلی نعمت بخش؛ بهروز شاهقلی قهفرخی