نویسنده = �������������� ���������������� ��������������
طراحی مشاهده‌گر نوین جریان خروجی UPS در سیستم کنترل پیش‌بین بر اساس مدل فضای حالت

دوره 47، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1575-1586

محمدرضا علیزاده پهلوانی؛ حمید ابراهیمی؛ حامد حیدری دوست‌آباد


مدولاسیون پهنای پالس ایمن در اینورتر نه-کلیده

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1133-1145

محمدرضا علیزاده پهلوانی؛ میثم صنعت‌گر حسن‌کیاده؛ عارف بالی لاشک