نویسنده = محمدرضا علیزاده پهلوانی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مشاهده‌گر نوین جریان خروجی UPS در سیستم کنترل پیش‌بین بر اساس مدل فضای حالت

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1575-1586

محمدرضا علیزاده پهلوانی؛ حمید ابراهیمی؛ حامد حیدری دوست‌آباد


2. مدولاسیون پهنای پالس ایمن در اینورتر نه-کلیده

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1133-1145

محمدرضا علیزاده پهلوانی؛ میثم صنعت‌گر حسن‌کیاده؛ عارف بالی لاشک