نویسنده = حمیدزاده، جواد
ارزیابی مدیریت اعتماد درشبکه‌های اجتماعی با استفاده از نظریه شواهد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.16983

جواد حمیدزاده؛ عبدالرضا عبدالسلامی؛ امیر دهکی طرقی؛ منا زنده دل


جستجوی k نزدیک‌ترین همسایه تقریبی با روش ترکیب خطی

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1237-1249

وحیده منعمی‌زاده؛ جواد حمیدزاده


فیلترکننده مشارکتی فازی ناهموار مبتنی بر کاربر در سیستم‌های پیشنهاددهنده

دوره 47، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 491-500

جواد حمیدزاده؛ مریم صادق‌زاده