نویسنده = آقایی، جمشید
بهره‌برداری مقید به امنیت ریزشبکه‌های شعاعی با تکیه‌بر مدل‌سازی آسیب‌پذیری و انعطاف‌پذیری مصرف‌کنندگان

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1441-1453

سید محسن هاشمی؛ وحید وحیدی نسب؛ محمدصادق قاضی زاده؛ جمشید آقایی


ارائه مدل پخش‌بار بهینه خطی جهت برنامه‌ریزی همزمان شبکه‌های توزیع چندگانه انرژی هوشمند

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 789-802

حسین قاسمی؛ جمشید آقایی؛ گئورک قره پتیان


ارائه روش اندازه‌گیری سریع جهت بهره‌برداری بهینه ظرفیت SVC به منظور کاهش فلیکر کوره‌های قوس الکتریکی

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 963-971

محمدرضا آسبان؛ جمشید آقایی؛ طاهر نیکنام؛ سیدناصر هاشمی‌پور


بررسی پاسخ‌گویی شبکه توزیع هوشمند به عملکرد خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 11-20

جمشید آقایی؛ سیداحسان باقری؛ سجاد شفیعی؛ طاهر نیکنام؛ سیدمحسن باقری