نویسنده = رشیدی‌نژاد، مسعود
برنامه‌ریزی مشارکت امنیت مقید امکانی- احتمالاتی واحدهای نیروگاهی با استفاده از مدل Z_number

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1223-1236

مهدی منظری توکلی؛ امیر عبداللهی؛ مسعود رشیدی‌نژاد


برنامه‌ریزی هم‌زمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه در سیستم قدرت با ملاحظه اثر خودتنظیمی بار

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 197-207

مهدی روح‌الامینی؛ مسعود رشیدی‌نژاد؛ سعید اسماعیلی جعفرآبادی