نویسنده = ���������������� ���������� ��������
پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم‌های انتخاب ویژگی محاسبات نرم و بر پایه rs-fMRI و sMRI

دوره 49، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 551-563

سید هانی حجتی؛ عطاالله ابراهیم زاده؛ علی خزائی؛ عباس باباجانی فرمی