نویسنده = حسینی اندرگلی، سیدمهدی
شکل‌دهی پرتو و تخصیص توان برای همزیستی شبکه‌های سلولی چندورودی-چندخروجی حجیم با شبکه‌های WiFi

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22034/tjee.2023.56471.4628

عباس طاهرپور باریکی؛ سید مهدی Hosseini Andargoli؛ وحید قدس


Throughput Maximization in MIMO Cognitive Radio Networks with SWIPT DF Relay and Imperfect CSI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1403

10.22034/tjee.2024.17838

مهلا محمدی؛ سید مهدی حسینی اندارگلی


Throughput Maximization in MIMO Cognitive Radio Networks with SWIPT DF Relay and Imperfect CSI

دوره 54، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 121-131

10.22034/tjee.2023.16969

مهلا محمدی؛ سید مهدی حسینی اندارگلی


پنهان سازی خطا مبتنی بر گرادیان و سازگار با محتوا برای H.264/AVC

دوره 53، شماره 4، دی 1402، صفحه 299-308

10.22034/tjee.2023.54721.4569

علی رادمهر؛ علی آقاگل زاده؛ سید مهدی Hosseini Andargoli