نویسنده = ������������ ��������
حل مساله مستقیم میدان‌های مغناطیسی بیرون سر انسان با استفاده از مدل جدید چهار لایة غیرهم‌مرکز کروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22034/tjee.2023.16067

بیژن ذاکری؛ تقی مقیمی کندلوسی


مدل‌سازی الکترومغناطیسی امواج مغزی بر اساس تحلیل تمام‌موج

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1305-1314

ستار صمدی گرجی؛ بیژن ذاکری؛ رضا خانبابایی