نویسنده = ������������������� ����������
پیاده‌سازی برنامه تخمین حالت در مرکز دیسپاچینگ شمال‌غرب کشور

دوره 45، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 43-51

مهرداد طرفدارحق؛ مهدی جیردهی؛ پدرام صالح‌پور؛ بابک اسدزاده؛ افشین روشن‌میلانی